Description

Đây chắc là cách chs cuối của trận Battlez lần lày...